ZESPÓŁ

Marek Piątkowski, CFA

 • Jest menedżerem z szerokim doświadczeniem zarówno w inwestycjach bezpośrednich, jak i w strukturyzowaniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami.
 • Był odpowiedzialny za inicjowanie, przeprowadzanie oraz realizację wyjść z inwestycji w różnych sektorach (telekomunikacja, przetwórstwo żywności, opakowania).
 • Wpierał doradczo pozyskanie finansowania (private equity, mezanine, IPO), sprzedaż firm do inwestorów strategicznych, czy nabywanie firm jako alternatywa dla inwestycji rzeczowych. Wspierał także restrukturyzację firm, głównie w branży spożywczej.
 • Posiada tytuł magistra z zakresu inwestycji kapitałowych i strategii finansowych przedsiębiorstw, uzyskany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu jak również prawo do tytułu CFA. 
 • Od 2009 roku współpracuje z IBD Conor Sp. z o.o. 
 • Od początku  kariery związany z rynkiem kapitałowym (zarządzający portfelem w ING PTE) oraz  branżą VC / PE (Dyrektor Inwestycyjny HALS Equity Fund, MCI Management, BBI Capital).
 • Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i nadzorze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: MISPOL SA (Prezes Zarządu – branża przetwórstwa żywności), Tarczyński SA (Wiceprezes Zarządu – przetwórstwo mięsne), BBI Capital (wiceprezes zarządu – fundusz private equity), Doradcy24 (przewodniczący RN – niezależny doradca finansowy), Tell (członek RN – outsourcing sprzedaży), MCI TFI (członek rady nadzorczej – fundusz); Jago (członek rady nadzorczej – dystrybutor mrożonek). 
 • Od drugiej połowy 2019 roku  zaangażowany w rozwój ZPC Otmuchów SA (Prezes Zarządu – branża produkcji słodyczy).

Andrzej Lis

 • Posiada 20 lat doświadczenia jako przedsiębiorca, konsultant i menedżer.
 • Od 1994 własna działalność gospodarcza w zakresie zarządzania – kontrakty menedżerskie: Wrocławskie Towarzystwo Finansowe SA (dyrektor handlowy), WKS Śląsk Wrocław SSA (dyrektor zarządzający), Plazmatronika NT sp. z o.o. (dyrektor zarządzający)
 • Posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzeniu restrukturyzacji finansowania dłużnego, optymalizacji struktury finansowania oraz strukturyzacji procesów upadłościowych. 
 • Zarządzał i nadzorował projekty inwestycyjne we wszystkich fazach ich rozwoju, specjalizując się w restrukturyzacjach oraz przeprowadzaniu wyjść z inwestycji.
 • Od 2009 roku współpracuje z  IBD Conor Sp. z o.o. 
 • 2004–2009 współpracował z MCI Management SA – funduszem technologicznym notowanym na WGPW. Jako prokurent spółki oraz dyrektor inwestycyjny, następnie partner współzarządzał specjalistycznymi subfunduszami – MCI.EuroVentures, MCI.TechVentures i MCI.BioVentures. 
 • Ponadto zasiadał w zarządach spółek: Plazmatronika SA (wiceprezes), Technopolis sp. z o.o. (prezes), Innovation Technology Group SA (CFO) oraz radach nadzorczych: DSA SA, JTT Computer SA (wiceprzewodniczący), ITG SA, Finepharm sp. z o.o. (przewodniczący), S4E SA, Travelplanet.pl SA (przewodniczący), Digital Avenue SA (przewodniczący), GeoTechnologies sp. z o.o. (przewodniczący), Dom Zdrowia.pl SA, MCI Capital TFI SA (wiceprzewodniczący). 

Andrzej Jasieniecki

 • Przedsiębiorca i specjalista w zakresie inwestycji Venture Capital. 
 • Doświadczenie zdobywał w funduszu venture capital MCI management S.A., gdzie w latach 2002-2009 jako dyrektor inwestycyjny odpowiadał za nadzór nad spółkami portfelowymi oraz za nowe inwestycje z obszaru Mobile, Internet oraz E-Commerce. Przeprowadził 7 inwestycji w spółki na wczesnych etapach rozwoju (łączna kwota inwestycji około 15 mln PLN). Aktywna rola w projektach restrukturyzacyjnych na poziomie zarządów spółek portfelowych oraz w Radach Nadzorczych. Współzarządzał również procesami dezinwestycji m.in. poprzez rynek publiczny (GPW w Warszawie oraz NewConnect na łączną kwotę około 25 mln PLN.
 • Od 2014 roku współpracuje z IBD Conor Sp. z o.o. 
 • Absolwent kierunku Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz studiów podyplomowych dla dyrektorów finansowych na Akademii Leona Koźmińskiego.
 • W ramach doświadczenia w zarządzaniu operacyjnym przedsiębiorstwami był zaangażowany w prowadzeniu własnego biznesu.  Jako Wiceprezes Zarządu Euro-Tax.pl S.A.  zrealizował IPO na NewConnect oraz pozyskał inwestora VC – Enterprise Investors. 
 • W okresie 2012-2014 zaangażowany w przygotowanie, uruchomienie, marketing oraz rozwój projektu VERIF.PL w ramach Grupy Kapitałowej KRUK S.A.
 • Współpracuje  z funduszami venture capital w ramach Grupy Augere inwestujące w projekty na wczesnym etapie rozwoju.