PROFIL IBD CONOR

IBD Conor jest niezależnym doradcą finansowym i inwestycyjnym prowadzącym działalność w Europie Środkowo-Wschodniej.
 • Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie transakcji kapitałowych oraz efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw naszych Klientów.
 • Specjalizujemy się w projektach które wymagają połączenia kompetencji i doświadczenia w zakresie inwestycji kapitałowych, finansów i rachunkowości oraz  zarządzania przedsiębiorstwami. 
 • Naszą przewagą jest doświadczony zespół ekspertów, mających za sobą szereg zakończonych sukcesem projektów.

Doświadczenie zespołu w kluczowych obszarach

Mamy doskonały zestaw doświadczeń i kompetencji aby bardzo dobrze rozumieć biznes Klienta i wspierać go w realizacji celów.
Finanse przedsiębiorstw
 • Zarządzanie finansami i księgowością firm na różnym etapach rozwoju na różnych stanowiskach (od Kontrolera Finansowego do Dyrektora Finansowego).
 • Restrukturyzacja struktury finasowania, zadłużenia i kryzysowym zarządzaniu płynnością.
 • Przygotowanie budżetów i planów finansowych, pomiar i raportowanie wykonania oraz wdrażanie narzędzi kontrolingowych.
 • Przeprowadzenie due dilligence finansowego. 
Inwestycje kapitałowe
 • Realizacja fuzji i przejęć zarówno z poziomu przedsiębiorstw jak i z pozycji doradcy dla spółek.
 • Realizacji sprzedaży firm zarówno z poziomu właścicielskiego jak i z pozycji doradcy dla udziałowców.
 • Dokonywanie inwestycji w przedsiębiorstwa z ramienia inwestorów Venture Capital / Private Equity.
 • Pozyskiwanie inwestorów Business Angiel / VC / PE.
 • Upublicznienie spółek ( GPW / New Connect) zarówno z poziomu doradcy, jak i z poziomu przedsiębiorstwa.
Zarządzanie operacyjne
 • Zarządzanie organizacjami w różnych branżach na różnych etapach rozwoju na poziomie poszczególnych działów jak również całych firm (od kierownika Marketingu do Prezesa Zarządu).
 • Przygotowanie i bezpośrednie zarządzanie projektów specjalnych.
Zarządzanie strategiczne
 • Przygotowanie i bezpośrednie zarządzanie realizacja planów strategicznych rozwoju firm.
 • Przygotowanie analiz otoczenia rynkowego, map konkurencyjności, analiz strategicznych, mapowania procesów modelu biznesowego, mapowanie w ramach BSC, biznesplanów.

Dlaczego warto współpracować z nami

Dostępność

Każda z osób bezpośrednio zaangażowanych w projekt gwarantuje najwyższy poziom zaangażowania i dostępności.

Doświadczony zespół

Uważamy, że o sukcesie transakcji decyduje przede wszystkim osobiste doświadczenie i bezpośrednie zaangażowanie ludzi odpowiedzialnych za jej realizację.

Baza kontaktów

Wieloletnie doświadczenie zarówno w biznesie jaki w usługach doradczych pozwoliły ukształtować szeroką bazę kontaktów, które wykorzystywane są w projektach dla naszych Klientów

Success Fee

Motywacja i wynagrodzenie związane bezpośrednio z uzyskanymi efektami. Nasz interes ekonomiczny jest powiązany z sukcesem ekonomicznym naszych Klientów.

Uniwersalność

Dzięki doświadczeniu jesteśmy w stanie zintegrować punkt widzenia doradcy biznesowego, doradcy inwestycyjnego i przedsiębiorcy.

Skuteczność

Partnerzy IBD Conor brali udział w szerokim spektrum transakcji na rynku publicznym oraz niepublicznym.