NIEZALEŻNY DORADCA TRANSAKCYJNY, BIZNESOWY I FINANSOWY

  • Specjalizujemy się w projektach które wymagają połączenia kompetencji i doświadczenia w zakresie inwestycji kapitałowych, finansów i rachunkowości oraz  zarządzania przedsiębiorstwami. 
  • Świadczymy usługi doradcze w zakresie efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw naszych Klientów, w tym w zakresie restrukturyzacji oraz doradztwa biznesowego i strategicznego.

Nasze usługi

#1

Doradztwo transakcyjne

Kompleksowe przygotowanie i obsługa transakcji kapitałowych – doradztwo przedtransakcyjne, doradztwo przy fuzjach i przejęciach, wyceny przedsiębiorstw, project management procesu transakcyjnego, doradztwo przy pozyskiwaniu kapitału dłużnego oraz equity, pozyskanie inwestorów VC/ PE, doradztwo przy transakcjach typu preIPO / IPO.  

#2

Doradztwo finansowe

Usługi doradcze w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstw, wsparcia procesów rachunkowości zarządczej oraz systemów kontrolingu, budżetowanie i modelowanie finansowe, aktywny udział w procesach optymalizacji kosztów oraz restrukturyzacji kosztów finansowania, due dilligence fianansowe.

#3

Doradztwo biznesowe

Doradztwo strategiczne nakierowane na opracowanie i wdrożenie strategie wzrostu biznesu, biznesplanowanie połączone z budżetowaniem i modelowaniem scenariuszy rozwoju, planowanie strategiczne i mapowanie pozycji konkurencyjnej, optymalizacja modeli biznesowych, due dilligence biznesowe, systemy motywacyjne dla kadry menedżerskiej,  wsparcie nadzoru właścicielskiego. 

Specializacja branżowa

Telekomunikacja

Operatorzy telekomunikacyjni i ISP, operatorzy światłowodowi, dostawcy technologii dla sektora telekomunikacyjnego.

Żywność

Produkcja i przetwórstwo spożywcze w segmentach dań gotowych, przetwórstwa mięsnego, pet food, słodycze, przekąski, napoje.

Technologia

Projekty ecommerce, oprogramowanie i usługi modelu SaaS, rozwiązania i aplikacje mobilne, rozwiązania IoT / I4.0 / automatyzacja przemysłowa.

Referencyjni klienci